SALTO HJÄLPCENTER FÖR ANVÄNDARE

Hittar du inte det du söker så kan du alltid kontakta din installatör, för hjälp att hitta din installatör använd formuläret under Personlig Hjälp.

Fil Rubrik Beskrivning Språk Kategori
Fil Rubrik Beskrivning Språk Kategori
01 Skapa en användare med behörigheter
2018-02-16
Förklarar hur du skapar en ny användare och tilldelar behörigheter.
02 Skapa en användargrupp
2018-02-16
Förklarar hur du skapar en användargrupp, för att spara tid vid administration av systemet.
03 Skapa en dörrgrupp
2018-02-16
Förklarar hur du skapar en dörrgrupp i SALTO SPACE
04 Programmera en enhet med PPD
2018-02-16
Förklarar hur du programmerar och driftsätter en dörr med en dörrprogrammerare PPD
05 Skapa en operatörsgrupp
2018-02-16
Förklarar hur man skapar en grupp för operatörer, där du anger vad medlemmarna i grupper ska ha för befogenheter i SALTO SPACE
06 Lägg till en operatör
2018-10-31
Förklaring hur du lägger till en operatör i SALTO SPACE
07 Checka in besökare
2018-10-31
Förklarar hur du checkar in en besökare i SALTO SPACE
08 Checka ut besökare
2018-10-31
Förklarar hur du checkar ut en besökare i SALTO SPACE
09 Skapa en besöksgrupp
2018-10-31
Förklarar hur du skapar en besöksgrupp i SALTO Space
10 Lägg till accesspunkt till en användare
2018-10-31
Förklarar hur du lägger till en dörr/rum/skåp till en användare i SALTO SPACE
11 Hämta logg manuellt från accesspunkt
2018-10-31
Förklarar hur du med hjälp av PPD manuellt hämtar loggar från en SALTO läsare
12 Checka in hotellgäst
2018-10-31
Förklarar hur du checkar in en hotellgäst i SALTO SPACE
13 Checka ut hotellgäst
2018-10-31
Förklarar hur du checkar ut en hotellgäst i SALTO SPACE
14 Aktivera användargränssnitt för Hotell
2018-10-31
Förklarar hur du aktiverar Hotellgränssnittet i SALTO SPACE
15 Tilldela nyckel till en användare
2018-10-31
Förklarar hur du tilldelar en kodbärare/nyckel till en användare i SALTO SPACE
16 Ta bort nyckel från en användare
2018-10-31
Förklarar hur du tar bort en kodbärare/nyckel från en användare i SALTO SPACE
17 Läs nyckel
2018-10-31
Förklarar hur du läser en nyckel manuellt i SALTO SPACE
18 Spärra en användare
2018-10-31
Förklarar hur du spärrar en användare i SALTO SPACE
19 Ändra en användares behörigheter
2018-10-31
Förklarar hur du ändrar på en användares behörigheter i SALTO SPACE
20 Rutin vid förlorad nyckel
2018-10-31
Förklarar hur du ska göra när en nyckel är förlorad och ska spärras i SALTO SPACE
21 Skapa kalender
2018-10-31
Förklarar hur du skapar en kalender i SALTO SPACE
22 Skapa öppningstider eller tidszoner
2018-10-31
Förklarar hur du skapar och redigerar tidszoner och öppningstider i SALTO SPACE
23 Skapa automatiska ändringar
2018-10-31
Förklarar hur du skapar och redigerar tidschema baserat på automatiska ändringar i SALTO SPACE
24 Lägg till accesspunkt till en dörrgrupp
2018-10-31
Förklarar hur du lägger till behörigheter till en dörr/rum/skåp via en dörrgrupp i SALTO SPACE
25 Rumsbyte
2018-10-31
Förklarar hur du byter rum till en incheckad gäst i SALTO SPACE
26 Loggfil och filter
2018-10-31
Förklarar hur du använder loggfiler och filter i SALTO SPACE
27 Rutin för borttappad hotell gästnyckel
2018-10-31
Förklarar hur du ska göra om en hotellgästnyckel tappas bort och ska spärras / ersättas i SALTO SPACE

Saltosupport.com